logo HANOILUAT

CONSULTANT & SOLUTIONS

Thủ tục giải thể và xác nhận chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Chi nhánh theo quy định pháp luật.

Hỏi: Vì lý do thay đổi quy mô hoạt động kinh doanh, sắp tới Công ty tôi sẽ thực hiện hoạt động giải thể Chi nhánh tại Hải Phòng (Công ty có trụ sở chính ở Hà Nội). Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục giải thể Chi nhánh và quy định về thời gian chấm dứt hiệu lực mã số thuế? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Về nội dung bạn hỏi, Hà Nội Luật xin trả lời, cung cấp thông tin hướng dẫn như sau:

1. Thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh

Theo nội dung Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định về hồ sơ chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện bao gồm:

-      Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-      Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của Chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

-      Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

-      Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

-      Con dấu của Chi nhánh, Văn phòng đại diện (nếu có);

-      Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng (nếu có);      

-      Xác nhận tại cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế;

-      Các giấy tờ về thủ tục hủy dấu của Chi nhánh (nếu có);

Doanh nghiệp làm thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động Chi nhánh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

    Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động, đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

  Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17, Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế cụ thể như sau:

-    Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư;

-    Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;

-    Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;

-    Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu”.

      Khi bạn chấm dứt hoạt động của Chi nhánh là đơn vị trực thuộc đơn vị mình, Công ty phải nộp hồ sơ tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý Chi nhánh để chấm dứt hiệu lực mã số thuế cấp cho Chi nhánh. Như vậy, bạn vừa phải thông báo chấm dứt hoạt động tới Sở Kế hoạch và đầu tư, đồng thời vừa phải thông báo tới cơ quan thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Chi nhánh.

3. Thời hạn giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

     Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế và các đơn vị trực thuộc của người nộp thuế về trạng thái Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuếtrên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

     Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế hoàn thành việc chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc sang đơn vị chủ quản theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính gửi cho người nộp thuế.

-----------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT TNHH THUẾ VÀ LUẬT HÀ NỘI

Toà nhà số 14 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội.

0917.157.698 - 052.234.8879 hoặc (024) 22. 159.123

luatsutuvan@hanoiluat.vn

Cùng chuyên mục

0917157698
Zalo Logo