logo HANOILUAT

CONSULTANT & SOLUTIONS

Doanh nghiệp phải xử lý như thế nào khi kê khai sai hồ sơ thuế?

Gần đây Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hà Nội Luật) nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng liên quan đến việc điều chỉnh hồ sơ kê khai thuế TNDN, thuế GTGT... Việc xảy ra những sai sót trong quá trình kê khai thuế là điều không thể tránh khỏi, vậy khi gặp phải những sai sót này Doanh nghiệp (DN) cần xử lý như thế nào? Trong nội dung bài viết này Hà Nội Luật sẽ hướng dẫn Quý khách hàng bổ sung hồ sơ khai thuế để khắc phục tình trạng sai sót.

  1. Các trường hợp kê khai sai và cách xử lý

 

STT

Trường hợp

Cách xử lý

1

DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn

- DN lập tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh.

- Gửi tài liệu giải thích kèm theo.

2

DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp

- DN lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

- Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

3

DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp

DN lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp Ngân sách nhà nước thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

4

DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót

DN lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

5

DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót

Lập hồ sơ khai bổ sung như sau:

Hà Nội Luật sẽ hướng dẫn khi khách hàng sử dụng dịch vụ.

6

DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót

DN lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Đồng thời phải khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

7

DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót

- DN lập hồ sơ khai bổ sung và khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh tăng của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

- Đối với số thuế GTGT được điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế khai điều chỉnh như trường hợp DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp (nêu trên).

8

DN được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn

DN lập hồ sơ khai bổ sung, đồng thời khai số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

 

  1. Hồ sơ kê khai bổ sung

Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hồ sơ kê khai thuế bổ sung gồm:

(1) Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

(2) Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (Mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế;

(3) Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

  1. Thời hạn nộp hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ kê khai bổ sung cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Doanh nghiệp.

Trên đây là hướng dẫn của Hà Nội Luật gửi đến Quý khách hàng về việc điều chỉnh hồ sơ kê khai Thuế khắc phục tình trạng sai sót. Nếu còn vấn đề gì chưa rõ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp kịp thời!

-----------------------------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT TNHH THUẾ VÀ LUẬT HÀ NỘI

Toà nhà số 14 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội.

0917.157.698 - 052.234.8879 hoặc (024) 22. 159.123

luatsutuvan@hanoiluat.vn

Cùng chuyên mục

0917157698
Zalo Logo