logo HANOILUAT

CONSULTANT & SOLUTIONS

Bản án dân sự, hình sự, hành chính có hiệu lực pháp luật khi nào?

Để xác định bản án có hiệu lực pháp luật khi nào, trước tiên cần xác định đó là bản án thuộc lĩnh vực nào, và cấp xét xử của bản án đó là cấp nào.

Dưới đây là nội dung tư vấn của Hà Nội Luật đối với câu hỏi “Bản án dân sự, hình sự và hành chính có hiệu lực pháp luật khi nào?

 

BẢN ÁN

CẤP SƠ THẨM

PHÚC THẨM

DÂN SỰ

Trường hợp 1: Điều 280 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

- Sau 30 ngày kể từ ngày tuyên án, nếu bản án không bị kháng cáo, kháng nghị thì bản án có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp 2: Điều 482 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 

Những bản án, quyết định sau đây của Tòa án cấp sơ thẩm được thi hành ngay mặc dù có thể bị kháng cáo, khiếu nại, kháng nghị, kiến nghị: 

- Bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả công lao động, nhận người lao động trở lại làm việc, trả lương, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp mất việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất tinh thần của công dân; quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công.

Theo khoản 6, Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

HÌNH SỰ

Điều 343 - Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Bản án, quyết định và những phần của bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Khoản 2 Điều 355 - Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

HÀNH CHÍNH

Bản án, quyết định hoặc phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị (khoản 2, Điều 215 Luật Tố tụng hành chính 2015).

-   Phần bản án của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp sau:

Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án buộc cơ quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri thì người phải thi hành án phải thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung đó khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án (điểm e, khoản 1 Điều 311 Luật Tố tụng hành chính 2015).

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

 

-----------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT TNHH THUẾ VÀ LUẬT HÀ NỘI

Toà nhà số 14 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội.

0917.157.698 - 052.234.8879 hoặc (024) 22. 159.123

luatsutuvan@hanoiluat.vn

Cùng chuyên mục

0917157698
Zalo Logo